หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสัมมนาเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง เน้นย้ำ อบจ. จับมือ ผู้ว่าฯ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน