หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทยเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือชาวนาตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตในฤดูการผลิตปี 59/60 คุมค่าเช่านาให้เป็นธรรมและช่วยเจรจาลดค่าเช่านาได้เกือบ 50 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร