หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยความคืบหน้าโครงการหมู่บ้านละ 2 แสน กระจายเม็ดเงินลงไปในพื้นที่แล้วกว่า 1.8 พันล้านบาท พร้อมมอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดทีม “คณะทำงานประชารัฐ” ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด