หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทย พร้อมให้การสนับสนุนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญโดยเน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมาย ๓ ด้าน…คลิกอ่านเพิ่มเติม