หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทย เผยความคืบหน้าการช่วยเหลือชาวนาตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตในฤดูกาลผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ ….คลิกอ่านเพิ่มเติม