หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” และให้แนวทางการทำงานแบบสืบสานและถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย