หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ผู้ว่าฯ ตาก ประกอบพิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แด่เจ้าคณะจังหวัดตาก ฝ่ายมหานิกาย ฝ่ายธรรมยุติ และเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง