หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 ตอบกระทู้ สว. นโยบายต่อราษฎรผู้ไม่มีสัญชาติไทย ยืนยันรัฐบาลดูแลทุกกลุ่มให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง พร้อมชี้แจงกรณีผับเมาน์เท่น บี ย้ำเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด