หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบพิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 แด่เจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพ ฝ่ายธรรมยุตและฝ่ายมหานิกาย