หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัด มท. เปิดงานแถลงข่าวโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว M.O.I. RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ส่งต่อทุนการศึกษาแก่นักเรียน-นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ