หน้าแรก Hilight ปลัด มท. ปิดโครงการฝึกอบรมนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด ปลื้มทั้ง 900 คน คือ ความหวังสู่ Momentum for Change ย้ำ ความรู้ ความสามารถ และมีกำลังใจที่ดีจะฝ่าฟันปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ สร้างสิ่งที่ดีให้เกิดได้อย่างแท้จริง