หน้าแรก ข่าวมหาดไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะนักพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี และกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช ประจำปี 2565 พร้อมนำผลผลิตจาก โคก หนอง นา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม