หน้าแรก Hilight ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ ชื่นชม อำเภอดอนสัก น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” สู่ต้นแบบรูปธรรม ในศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่โคก หนอง นา บ้านสวนป่า