หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัด มท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ตำบลหงาว” จังหวัดระนอง เน้นย้ำ สิ่งสำคัญต้องมีการถ่ายทอดส่งต่อสิ่งที่ดีงามไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน คนรุ่นต่อไป เพื่อให้ได้รับการสืบสานอย่างยั่งยืน