หน้าแรก ข่าวภูมิภาค พ่อเมืองนครพนม ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบาย “หน้าบ้านน่ามอง นครพนมน่าอยู่” มุ่งเน้นให้เกิดการ Change for Good เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า เพื่อสร้างความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและการบริการพี่น้องประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน