หน้าแรก ข่าวภูมิภาค จังหวัดระนองจัดพิธีรับมอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าอัตลักษณ์ 500 ตัว เพื่อนำไปประดับ ตกแต่ง และร่วมจัดกิจกรรมสอยดาวผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าไทย ของร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในงานกาชาดประจำปี 2565