หน้าแรก ข่าวมหาดไทย เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งขยายผลในหลายพื้นที่ พร้อมผนึกกำลังระดมปิดล้อมจับกุม เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี ด้าน ปลัด มท. เผยสั่งการทุกพื้นที่ปฏิบัติการเข้มข้นทั้งรุกและรับ ขยายผลให้ยาเสพติดหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย