หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดมหาดไทย พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย 25 จังหวัดภาคกลาง ศึกษาดูงานพื้นที่ อบต.โก่งธนู ขยายผลสร้างความยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน