หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดการประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจรภาคกลาง เน้นย้ำ แม่บ้านมหาดไทยทุกจังหวัด ต้องเป็นผู้นำและเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่อ Change for Good สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน