หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตั้งเป้าหมายลดขยะที่ต้นทาง-ลดภาระทางงบประมาณของท้องถิ่นในการจัดการขยะของประเทศ และเพื่อความยั่งยืนของโลกใบเดียวนี้