หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท. สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ พร้อมบูรณาการฐานข้อมูลยาเสพติด ร่วมกับ ป.ป.ส. สตช. และ สธ. อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดทุกระดับ ให้ยาเสพติดหมดไปจากสังคมไทยอย่างยั่งยืน