หน้าแรก Hilight ปลัด มท. ปล่อยคาราวานเจ้าหน้าที่ศูนย์เดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดิน 69 จังหวัด ตั้งเป้า 5.2 หมื่นแปลงทั่วประเทศ เน้นย้ำ ใช้เทคโนโลยีทำหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบตามระเบียบกฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน