หน้าแรก Hilight ปลัด มท. ลงนาม MOU ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำจากผู้กระทำความผิดคดีทางเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง เน้นย้ำ กลไกมหาดไทยทุกพื้นที่พร้อมขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายควบคู่การเสริมสร้าง “กำลังใจ” เพื่อให้ผู้คิดจะทำผิดซ้ำได้รู้สึกมีคุณค่า สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมอย่างเป็นปกติสุข