หน้าแรก Hilight มท.1 ร่วมแสดงความยินดีกับ “บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด” และ “สมาคมสถาบันทิวา” ได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 6