หน้าแรก Hilight ปลัดมหาดไทย เปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล สมโภชศาลาปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร วัดโพธิ์ศรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เน้นย้ำ ต้องออกกำลังกายให้เป็นนิสัยเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับลูก ๆ หลาน ๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน