หน้าแรก Hilight ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยพี่น้องประชาชนทุกศาสนิกทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ร้อยรวมใจบำเพ็ญกุศลถวายพระพร “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา” ด้วยความจงรักภักดี