หน้าแรก ข่าวภูมิภาค พ่อเมืองลำปาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน พร้อมตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำด่านตรวจ ย้ำการเผาในที่โล่งทุกชนิดมีความผิดตามกฎหมาย หากพบเหตุไฟป่าในพื้นที่แจ้งสายด่วนนิรภัย 1784 หรือสายด่วนที่หมายเลข 0-5426-5072-4