หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ที่ปรึกษาปลัดมหาดไทยลงพื้นที่เมืองบั้งไฟ ติดตามสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์เรียนรู้ CLM อำเภอมหาชนะชัย ด้าน ปลัดเก่ง เน้นย้ำ ความต่อเนื่องคือพลัง มุ่งขยายผลศูนย์เรียนรู้ชุมชนฯ ทุกแห่งสู่หมู่บ้านยั่งยืน