หน้าแรก ข่าวมหาดไทย น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงมหาดไทยได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนกิจกรรมฉลอง 100 ปีวันประสูติฯ 6 พฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นอนุสรณ์ถวายพระกุศลด้วยความจงรักภักดี