หน้าแรก ข่าวภูมิภาค เมืองอุดร ใช้หลักธรรมคำสอน “ศาสนาบำบัด” ขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม พ่อเมืองเผยมีผู้กลับตัวกลับใจ เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ แล้ว 3 ราย เน้นย้ำ ทุกคนสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ กลับสู่อ้อมอกของครอบครัว และเป็นคนดีของสังคมได้