หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดมหาดไทยและเลขานุการ มท.1 ตรวจเยี่ยม “โครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2” เน้นย้ำ ร่วมกันพัฒนาเป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567