หน้าแรก Hilight มท.1 มอบนโยบายผู้ว่าฯ – หัวหน้าสำนักงานจังหวัด – ปลัดจังหวัด และถ่ายทอดไปทุกอำเภอ ทุก อปท. เน้นย้ำ 10 นโยบายสำคัญสู่ภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน