หน้าแรก Hilight ปลัดมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนแก้ปัญหายาเสพติด “คอนสวรรค์ โมเดล” เน้นย้ำ ต้องมี “ทีมงาน” ติดตามถามไถ่ หนุนเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับผู้ผ่านการฟื้นฟู พร้อมทั้งต้องช่วยกันสืบเสาะหาข้อมูลแจ้งต่อผู้นำพื้นที่ เพื่อปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปอย่างยั่งยืน