หน้าแรก ข่าวภูมิภาค อำเภอกัลยาณิวัฒนา จับมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน “โครงการศูนย์ดำรงธรรมนำสุข แก้ทุกข์ให้เกษตรกร” นำ “AVOCADO อะโวคาโดออร์แกนิกส์ จากกัลยาฯ สู่มหานคร ทุกที่ทั่วประเทศไทย” มุ่งเน้นการสร้างรายได้ในภาคการเกษตร เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิต สู่เป้าหมาย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และทำให้ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน