หน้าแรก ข่าวภูมิภาค เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย พร้อมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเลย