หน้าแรก Hilight ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดท่าสะแบง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลฯ ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.09 น. เป็นต้นไป