หน้าแรก ข่าวภูมิภาค พ่อเมืองนครพนม “ผู้นำต้องทำก่อน” บูรณาการภาคีเครือข่ายร่วมกันทำความสะอาดห้องสุขา เนื่องใน “วันส้วมโลก” (World Toilet Day) เน้นย้ำ “ความต่อเนื่องคือพลัง” เร่งพัฒนาระบบสุขอนามัย ปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจดูแลพี่น้องประชาชน ให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า