หน้าแรก Hilight มท.1 เป็นประธานมอบรางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง” ประจำปี 2566 พร้อมกล่าวชื่นชมยินดีผู้ว่าฯ จำนวน 36 จังหวัด เน้นย้ำ “สำเภาทอง” สื่อถึงการเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งความเจริญ มั่นคง รุ่งเรือง พร้อมให้ความเชื่อมั่นผู้ว่าฯ CEO คือ ผู้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป