หน้าแรก Hilight ปลัดกระทรวงมหาดไทย รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200,000 ผืน ตามโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 24″ พร้อมยืนยันร่วมเป็นภาคีเสริมสร้าง ส่งต่อ ความปรารถนาดีสู่พี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไป