หน้าแรก Hilight มท.1 ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ร่วมกับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ เน้นย้ำ ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกฎหมายและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มกำลังความสามารถ