หน้าแรก Hilight กระทรวงมหาดไทย-สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมผนึกกำลังภาคีเครือข่ายในพิธีเปิด SUSTAINABILITY EXPO 2023 (SX2023) มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มุ่งประสานความร่วมมือเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบเดียวนี้ ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) พร้อมเชิญชวนร่วมงานถึงวันที่ 8 ต.ค. 66 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิรกิติ์