หน้าแรก Hilight นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เน้นย้ำ ภาครัฐ คุมเข้มให้ความสำคัญกับการดำเนินตามแผนการใช้งบประมาณ 5 กรอบความสำคัญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ