หน้าแรก ข่าวภูมิภาค พ่อเมืองภูเก็ตสร้างความเชื่อมั่น บูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และประชุมร่วมคณะกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์ทุก 2 เดือน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ภูเก็ตอย่างยั่งยืน