หน้าแรก Hilight มท. 1 มอบหมาย ปลัด มท. ถกปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล เพื่อเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประสานกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาข้อเรียกร้องในการขอจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนที่รอการแก้ปัญหา” ให้เข้าถึงระบบการรักษาในขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าความเป็นมนุษย์