หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งด่วนทุกจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันตามแผนที่กำหนดและทำความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ห้ามเผาอย่างเด็ดขาดในช่วงวิกฤต