หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งให้ทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว…คลิกอ่านเพิ่มเติม