หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยเผยความคืบหน้าโครงการหมู่บ้านละ 2 แสน ช่วงสัปดาห์สุดท้ายตามแผนงาน มีผลเบิกจ่ายกว่าร้อยละ 85 กระจายเม็ดเงินลงพื้นที่แล้ว 1.2 หมื่นล้านบาท