หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทย เดินหน้า “สร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี” ขยายผลชุมชนเกื้อกูลฯ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ…คลิกอ่านเพิ่มเติม