หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทย เผยความคืบหน้าโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หรือโครงการหมู่บ้านละ 2 แสน ….คลิกอ่านเพิ่มเติม