หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดคุมเข้ม ห้ามขาย – จัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในวันออกเสียงประชามติ